FeaturedNewsController

Diễn tập vận hành Trạm y tế lưu động phường Đại Kim

Diễn tập vận hành Trạm y tế lưu động phường Đại Kim (19/12/2022)

Sáng 25/11/2021, phường Đại Kim tổ chức diễn tập vận hành Trạm Y tế lưu động tại trường Tiểu học Đại Kim. Đến dự buổi diễn tập, có đồng chí Trần Văn Chung - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND quận Hoàng Mai; trưởng phó các phòng ban ngành, Lãnh đạo UBND, Trạm trưởng của 14 phường thuộc quận

Diễn tập vận hành Trạm y tế lưu động phường Đại Kim

Diễn tập vận hành Trạm y tế lưu động phường Đại Kim (19/12/2022)

Sáng 25/11/2021, phường Đại Kim tổ chức diễn tập vận hành Trạm Y tế lưu động tại trường Tiểu học Đại Kim. Đến dự buổi diễn tập, có đồng chí Trần Văn Chung - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND quận Hoàng Mai; trưởng phó các phòng ban ngành, Lãnh đạo UBND, Trạm trưởng của 14 phường thuộc quận

Responsive Image

NewsByCategory

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

NewsByCategory

VĂN HÓA XÃ HỘI

NewsByCategory

THÔNG BÁO
 • Diễn tập vận hành Trạm y tế lưu động phường Đại Kim

  Sáng 25/11/2021, phường Đại Kim tổ chức diễn tập vận hành Trạm Y tế lưu động tại trường Tiểu học Đại Kim. Đến dự buổi diễn tập, có đồng chí Trần Văn Chung -...

 • NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG

  NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

  NewsByCategory

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia Đình Kim Giang

  Sáng ngày 30/11/2022, tại đình Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình Kim Giang.

 • Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  ĐẢNG ĐOÀN THỂ

  NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC